اخبار ,

برگزاری نشست «رسانه و گردشگری» در تهران برگزاری نشست «رسانه و گردشگری» در تهران سومین نشست «عصرانه به وقت گردشگری» سی ام تیرماه با موضوع «رسانه و گردشگری» در موزه رضا عباسی برگزار می شود.

جمعه بیست و هشتم تیر ۹۸
حیات شبانه در تهران یا حیاط دستفروشان در معابر! حیات شبانه در تهران یا حیاط دستفروشان در معابر! موضوعی که متولیان مدیریت شهری و اعضاء شورای شهر تهران به دنبال احیای آن در تهران هستند، حیاط دستفروشان و بساط گستران در معابر است نه حیات شبانه در تهران!

جمعه بیست و چهارم خرداد ۹۸
خطر نفوذ مدیران کت و شلواری به حوزه روابط عمومی! خطر نفوذ مدیران کت و شلواری به حوزه روابط عمومی! مدیران کت و شلواری دوست دارند کت و شلوار بپوشند و با عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل رژه پز بروند!!! یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۹۸ مراقب جیب بری نوین در شهربازی کودکان باشید! مراقب جیب بری نوین در شهربازی کودکان باشید! به نام کودکان-به کام سودجویان، مراقب جیب بری نوین در شهربازی کودکان باشید!

شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۹۸
خبرنگاران باید به عنوان ضابط قضایی فعالیت کنند خبرنگاران باید به عنوان ضابط قضایی فعالیت کنند پیشنهاد می شود قوه قضائیه در دوره مدیریت جدید خود، خبرنگاران ویژه را در حوزه های خبری تخصصی به عنوان ضابطان قضایی خاص تربیت و آموزش دهند. شنبه چهاردهم اردیبهشت ۹۸